11111 Theo quy định mới, đổi giấy phép lái xe cần chú ý những gì?

Theo quy định mới, đổi giấy phép lái xe cần chú ý những gì?

Kể từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp mới, cấp đổi, cấp lại giây phép lái xe.

 
 Giấy phép lái xe hay còn gọi là Bằng lái xe được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cấp cho người dân để đảm bảo đủ điều kiện lưu thông trên đường bằng một số phương tiện giao thông như ô tô, xe máy. Ví dụ người dân muốn lái xe ô tô tham gia giao thông thì bắt buộc phải có bằng lái xe ô tô tương ứng với loại ô tô mà mình đang điều khiển. Người dân muốn điều khiển xe máy thì cần phải Giấy phép lái xe máy.

Trong trường hợp người dân điều khiển phương tiện giao thông mà không có Giấy phép lái xe, hoặc giấy phép lái xe hết hạn sử dụng thì chắc chắn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, trong năm 2024 những trường hợp dưới đây bắt buộc phải đi đổi và thi lại Giấy phép lái xe

Theo quy định một số loại Giấy phép lái xe có giá trị sử dụng là vô thời hạn. Nhưng bên cạnh đó có một số loại GIấy phép lái xe lại có thời hạn sử dụng nhất định như:

- Giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

- Giấy phép lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

Chính vì vậy, những người có giấy phép lái xe hàng A4, B2 được cấp vào tháng 1/2014 thì chắc chắn phải đi đổi giấy phép lái xe trước thời tháng 1/2024.

Với người có giấy phép lái xe hàng C, D, E, FB2, FC, FR được cấp từ tháng 1/2019 thì trước tháng 1/2024 cũng cần phải đi đổi lại giấy phép lái xe để có thể đủ điều kiện tham giao lưu thông trên đường bằng các phương tiện giao thông.

Quy định đổi giấy phép lái xe

Điều 37 Thông tư 12 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định đổi giấy phép lái xe như sau:

- Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng; người có giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi giấy phép lái xe.

- Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định, được xét đổi giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.

- Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý giấy phép lái xe làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Những trường hợp bắt buộc phải thi lại Giấy phép lái xe

- Trường hợp người dân bị mất Giấy phép lái xe lần thứ 2 và trong vòng 2 năm kể từ lần cấp của lần mất thứ nhất. Trong trường hợp này thì người dân sẽ phải tham gia thi lại lý thuyết để được cấp lại Giấy phép lai xé.

- Với những trường hợp người dân bị mất bằng lái xe lần thứ 3 trong vòng 2 năm thì bạn bắt buộc phải thi lại 2 phần đó là lý thuyết và thực hành để được cấp lại giấy phép lái xe mới.

- Với những trường hợp bằng lái xe đã quá hạn từ 3 tháng đến 1 năm, thì người dân phải thi lại lý thuyết.

- Với những trường hợp bằng lái xe của bạn quá hạn 1 năm thì bạn phải thi cả lý thuyết và thực hành mới được cấp lại Giấy phép lái xe mới theo quy định.

Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe năm 2024

- Đối với hình thức cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp:

Căn cứ theo quy định tại Mục 2 Biểu mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC quy định cụ thể mức lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe là: 135.000 đồng/lần.

- Đối với hình thức cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe online:

 Điều 8 Thông tư 63 năm 2023 của Bộ Tài Chính, sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 37 năm 2023 của Bộ Tài Chính, quy định về mức lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) online như sau:

- Mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến:

 Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí theo quy định.

(Nguồn https://vov.vn/o-to-xe-may/tu-van/nam-2024-doi-giay-phep-lai-xe-can-chu-y-nhung-gi-post1073331.vov)

xe mới về